Programma

De Nationale Watertechnologie Week 2019 (NWTW) vindt plaats van 19 tot en met 21 maart 2019 in Evenementenhal Gorinchem. De Nationale Watertechnologieweek vindt gelijktijdig plaats met Aqua Nederland Vakbeurs 2019. Het programma van de NWTW bestaat uit korte interactieve lezingen en workshops die gedurende de beursdagen plaatsvinden.


Is water nog wel zo veilig?

De drinkwatersector is continu op zoek naar nieuwe oplossingen om aan de zuiveringsnorm te voldoen. In de eerste plaats via nieuwe zuiveringstechnieken, maar ook door monitoring en analyses. Hoe kunnen sensoriek, remote monitoring en data oplossingen de levensduur van de kapitaalgoederen verlengen en onderhoud voorspelbaarder maken? Toenemende grilligheid van het klimaat leidt tot meer wateroverlast én toenemende droogte. Hoe beïnvloedt dit de waterkwaliteit en hoe kunnen we de waterkwaliteit in Nederland verbeteren?


Registreren voor de lezingen kan hier.


Let op, als u ook Aqua Nederland Vakbeurs wilt bezoeken registreert u zich dan voor uw beursticket via: www.evenementenhal.nl/aquario-go

11:00 - 12:00

Opening Nationale Watertechnologie Week 2019 door Helga van Leur

Nederland aqualand, juist in een veranderend klimaat!

Na een te nat én te droog 2018 is klimaatbewust waterbeheer meer dan urgent en noodzakelijk voor de topsector Water. Innovaties, nieuwe inzichten en samenwerkingen zijn daarom van cruciaal belang om droge voeten, voldoende en veilig water te blijven houden. Voor een juiste mindset en actueel beeld van de klimaatveranderingen, opent Helga van Leur dit jaar met een keynote lezing de Aqua Nederland Vakbeurs, RioleringsVakdagen en ENVAQUA-conferentie: de Nationale Watertechnologie Week.

Over de lezing
De wereld verandert voortdurend. En dat is maar goed ook. Anders zouden we stil blijven staan in de tijd. De veranderingen die in het wereldwijde klimaat plaatsvinden hebben vooral invloed op de mensen die ervan moeten leven. Die aarde zelf draait evengoed wel door. Vroeger zijn er koudere en warmere periodes geweest en ook dat is deze planeet goed doorgekomen. Alleen sterven er dan met grote regelmaat veel soorten uit.

Tegenwoordig is de mens een belangrijke soort op deze planeet. Wij benutten de grond, het water, de lucht en het vuur. Wij verbruiken als mens nú al meer dan de aarde ons kan bieden. Maar ook onze (klein)kinderen hebben energie, voedsel, water en (schaarse) grondstoffen nodig.

Daar kunnen en moeten we wat aan doen. Als je eenmaal weet hoe het in elkaar steekt, besef je dat zonder het inleveren van comfort het heel gemakkelijk is om andere keuzes te maken die wél bijdragen aan een duurzame toekomst. En dat je daar plezier aan kunt beleven!

Waarom zouden we het moeilijk maken als het makkelijk kan. En als je het slim aanpakt, levert het ook nog geld op! Zowel privé als bedrijfsmatig. Ook in tijden van crisis. Of moet ik zeggen: juist in tijden van crisis. Duurzaamheid is niet per definitie duur. Het gaat om toekomstbestendig ondernemen, zowel thuis als op het werk. Kennis is Kracht!!!

Over Helga van Leur
Helga van Leur is een Nederlandse meteorologe en televisiepresentatrice op het gebied van weer. Helga studeerde aan de universiteit van Wageningen UR met studierichting Bodem, Water en Atmosfeer. Begin juli 2017 stopte ze na ruim 20 jaar met het presenteren van het dagelijkse weerbericht bij RTL. Ze legt zich volledig toe als ambassadeur in weer, klimaat, duurzaamheid en gedrag.

We weten heel veel over wat er gaande is (kennis) en wat we kunnen ondernemen (actie), maar iets weerhoudt ons om het daadwerkelijk te gaan toepassen (gedrag).  Vooral het menselijk brein en de keuzes die men maakt (voor een duurzamere omgeving) zijn intrigerend. Tijdens lezingen gaat ze graag het gesprek aan en ontrafelt samen met aanwezigen de barrières.

12:00 – 13:00

12:00 Netwerklunch op de Aqualounge 12:30 Pitches Innovatiestraat Aqualounge

13:00 - 14:00

Guided Tour: Iedere dag wordt een Guided Tour voor beursbezoekers georganiseerd tussen 13.00 - 14.00 uur. Zo kunt u in korte tijd de exposanten bezoeken die een innovatie op hun stand presenteren. Aanmelden voor de tours kan via het aanmeldformulier bovenaan deze pagina.

14:30 - 16.00

Van 14:30 uur tot 16:00 uur zijn er drie lezingen. Elke lezing duurt 20 minuten. Hieronder staan de onderwerpen. Selecteer het onderwerp voor meer informatie.

Rioolwater: de Spiegel van de samenleving

Rioolwaterepidemiologie is in tien jaar uitgegroeid tot een volwassen kennisgebied. Door het verzamelen van gegevens over menselijke consumptie en gebruik van middelen via chemische analyses van restanten of omzettingsproducten van die middelen in het rioolwater.

Inmiddels is deze methodologie verder ontwikkeld en kent nu ook forensische, volksgezondheids- en antidopingtoepassingen. Ook kan er bijvoorbeeld een beeld mee verkregen worden van alcohol-, zoetstof- of koffieconsumptie of de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Aan de hand van voorbeelden laten we zien wat dit voor informatie kan opleveren en wat hiermee gedaan worden.


De spreker

Erik Emke is onderzoeker in het team Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid. Erik heeft 25 jaar ervaring in het onderzoek, ontwikkeling en implementatie van nieuwe analytische technieken voor de detectie van microverontreinigingen in de watercyclus.

Samen het hoofd én het drinkwater koel houden

Het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf PWN moet anticiperen op de effecten van klimaatverandering voor de drinkwatervoorziening. PWN’s belangrijkste drinkwaterbron van PWN is het IJsselmeer. Bij alle locaties in Nederland waar oppervlaktewater wordt gewonnen voor drinkwater, dus ook bij PWN, staat de waterkwaliteit onder druk als gevolg van klimaatverandering. Dat vraagt om maatregelen.

Daarnaast heeft de klimaatverandering impact op het leidingnet. Als PWN en andere partijen in de openbare ruimte nu niet in actie komen, zijn de gevolgen groot. We krijgen dan te maken met meer leidingbreuken, meer kookadviezen en meer groei van micro-organismen waaronder legionella door water dat warmer wordt dan 25 graden. De sleutel hier is ‘samenwerking’. Alleen door samen met gemeenten, energienetwerkbedrijven, waterschappen en woningbouwverenigingen de handen ineen te slaan, kunnen we het verschil maken en effectieve en kostenefficiënte maatregelen treffen.


De spreker

Joke Cuperus is een Verandermanager met veel leidinggevende en bestuurlijke ervaring. Zij voelt zich het meest thuis op plekken waar beleid en uitvoering samenkomen en kan prima opereren in een politiek bestuurlijke omgeving. Verbindend en resultaatgericht met als drijfveer continue verbeteren. Sinds 1 november 2015 is Joke Cuperus algemeen directeur van PWN en sinds mei 2018 CEO van de dochteronderneming PWNT.

PWN levert drinkwater aan ruim 780.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. Anderhalf miljoen klanten gebru​iken jaarlijks zo’n 106 miljard ​liter drinkwater. PWN zuivert oppervlaktewater tot drinkwater, in Andijk, Heemskerk en in het duingebied. ​De Noord-Hollandse duinen zijn onmisbaar in de drinkwatervoorziening. PWN zorgt er als duinbeheerder voor dat de duinen gezond blijven en dat we zuinig zijn op de rijkdom aan flora en fauna in het duin. 25% van al het water van PWN wordt gezuiverd in de Noord-Hollandse duinen. Bovendien dienen de duinen als reservebron.

Legionella in en uit de zuivering

Besmettingen met Legionella lijken steeds vaker terug te leiden naar biologische waterzuiveringen. Het lijkt erop dat er onvoldoende bekendheid is met het voorkomen van Legionella in deze installaties en de mogelijkheid dat hieruit ziekteverwekkers naar de omgeving verspreid kunnen worden. Ook kunnen zich risico’s voordoen wanneer water uit zuiveringsinstallaties hergebruikt wordt in andere processen.

In deze presentatie wordt ingegaan op de aanwezigheid van Legionella in verschillende (deel)processen van de waterzuiveringsinstallaties, en worden enkele voorbeelden gegeven van besmettingen die hieruit hebben kunnen plaatsvinden. Aan de hand hiervan zullen voorbeelden gegeven worden van maatregelen die getroffen kunnen worden om besmettingsrisico’s te beheersen.


De spreker

Anthony Verschoor werkt als onderzoeker bij het team Microbiologische Waterkwaliteit en Gezondheid van KWR. 

16:00 - 17:00

Netwerkborrel op Aqualounge


Technologie van de toekomst vergt geen onderhoud

Onderhoud wordt steeds efficiënter ingericht dankzij innovatieve watertechnologie oplossing. Sensoren en monitoren hebben hier de afgelopen jaren een belangrijke rol in gespeeld. Tijdens deze seminar worden de laatste ontwikkelingen en trends gepresenteerd, wordt er gekeken naar de eventuele kostenbesparing en wordt dieper ingegaan hoe we onderhoud in de toekomst nog efficiënter kunnen inrichten.

Benieuwd naar de presentaties? Meld u dan snel aan!

Let op, als u ook Aqua Nederland Vakbeurs wilt bezoeken registreert u zich dan voor uw beursticket via: www.evenementenhal.nl/aquario-go

10:30 -12:00

Van 10:30 uur tot 12:00 uur zijn er drie lezingen. Elke lezing duurt 20 minuten. Hieronder staan de onderwerpen. Selecteer het onderwerp voor meer informatie.

Slimme conditiemonitoring op basis van kunstmatige intelligentie en IoT-sensoren

Falende pompen en elektromotoren brengen risico’s met zich mee op gebied van milieu, veiligheid en kosten. De inspectie van dergelijke productiemiddelen is kostbaar en tijdrovend. Er is daarom behoefte aan een systeem dat betrouwbaar de conditie van assets bepaalt en waarschuwt bij naderend falen, zodat onderhoud kan worden ingepland voordat pompen uitvallen.


De sprekers

Simon Jagers – Semiotic Labs

Richard Nijenhuis – Vitens

 

 

Inspectie 2.0 | Samen naar 100% voorspelbaarheid op elk moment

Brabant Water en Acquaint hebben gezamenlijk een nieuw concept ontwikkeld voor conditiebepaling en levenduurvoorspelling van drinkwaterleidingen. Het concept is een unieke samenhang tussen innovatie inspectietechnieken, een unieke toepassing, data science en gezond verstand!


De sprekers

     Roel Diemel Senior Adviseur | Brabant Water

Rudy Dijkstra (CEO | Acquaint

i-MONITORING van afvalwater bij bedrijven reduceert kosten en geeft inzicht in de bedrijfsvoering

Met online meting is het tegenwoordig mogelijk om de samenstelling van industrieel afvalwater betrouwbaar en stabiel te meten. Hierdoor kunnen bedrijven de bedrijfsvoering verbeteren en daarnaast vaak veel geld besparen bij het zuiveren van hun afvalwater.

Ook is het tegenwoordig mogelijk om via on-line meting van het afvalwater uit de fabriek verlies van producten inzichtelijk te maken. Op basis van enkele voorbeelden zal worden toegelicht hoe dit werkt, hoe het zuiveringsproces hierop gestuurd kan worden, hoe productieverliezen inzichtelijk gemaakt kunnen worden en zo kostenbesparing mogelijk is.


De spreker

M.Sc. Wilbert Menkveld

De heer Menkveld heeft ruim 20 jaar ervaring met ontwerp en optimalisatie van industriële waterbehandelingsinstallaties. Bij Nijhuis is hij als manager verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe en optimaliseren van bestaande concepten voor het behandelen van (afvalwater) water en het terugwinnen van producten uit afvalwater. Dit met als doel om het zuiveren van afvalwater verder te optimaliseren en ook goedkoper te maken.

 

12:00 : 13:00

12:00 Netwerklunch op de Aqualounge 12:30 Pitches Innovatiestraat Aqualounge

13:00 - 14:00

Guided Tour: Iedere dag wordt een Guided Tour voor beursbezoekers georganiseerd tussen 13.00 - 14.00 uur. Zo kunt u in korte tijd de exposanten bezoeken die een innovatie op hun stand presenteren. Aanmelden voor de tours kan via het aanmeldformulier bovenaan deze pagina.

14.30 - 16.00

Van 14:30 uur tot 16:00 uur zijn er drie lezingen. Elke lezing duurt 20 minuten. Hieronder staan de onderwerpen. Selecteer het onderwerp voor meer informatie.

Voorspellen, bestrijden en monitoren van algenbloei in grote wateroppervlakten

Algenbloei en de bijbehorende toxines zijn wereldwijd een groeiend probleem. De laatste 100 jaar was de chemische dosering de primaire praktijk om biomassa van algen in de meren of reservoirs direct af te breken. Echter, het gebruik van chemicaliën kan leiden tot een algehele verslechtering van de waterkwaliteit.

LG Sonic heeft een oplossing ontwikkeld om algen in grote wateroppervlakten te bestrijden zonder gebruik te maken van chemicaliën en zonder andere organismen in het meer te beïnvloeden, zoals planten, zoöplankton en vissen. Onze oplossing, genaamd MPC-Buoy, maakt gebruik van real-time monitoring van de waterkwaliteit en ultrasone technologie om algenbloei effectief te bestrijden.


De spreker

Yousef Yousef, een ondernemer die innovatie heeft toegevoegd aan het DNA van LG Sonic toen hij dit verlieslijdende bedrijf overnam in 2011. Hij veranderde de focus van het bedrijf van het verkopen van producten naar het aanbieden van water-technologische oplossingen voor de klanten. Om dit te kunnen doen, moest er geïnnoveerd worden. Zo is het team van drie man en één vrouw begonnen aan de ontwikkeling van de MPC Buoy, een complete oplossing om wateren te monitoren en schoon te houden van algen zónder chemicaliën of een negatieve impact op ander onderwater leven.

Inmiddels worden de oplossingen van LG Sonic in meer dan 52 landen wereldwijd ingezet in zowel natuurwateren als in de industrie en afvalwaterzuiveringsinstallaties.

 

Hoe breng je asset-gerelateerde kennis bij elkaar m.b.v. de moderne technologie?

Veel assets in de afvalwaterwereld zijn gebouwd in de jaren ’70. Voor veel waterschappen is het einde levensduur vraagstuk dan ook een actueel thema. Parallel is er ook organisatorisch veel veranderd. Waar vroeger alle belanghebbenden samen werkten op een zuivering en dus dicht op de assets zaten, zijn organisaties gefuseerd, functies gecentraliseerd en er zijn afdelingen gecreëerd. Dit alles zorgt ervoor dat de kennis over assets niet meer vanzelfsprekend wordt gedeeld en dat steeds minder kan worden vertrouwd op de kennis in de hoofden. Vaak zien we dat deze organisatietransitie onvoldoende gepaard is gegaan met een transitie in data/informatie en werkprocessen.

MaxGrip en Wonderware hebben een concept voor Asset Health Monitoring bedacht dat alle informatie van en voor belanghebbenden weer samenbrengt en een belangrijke basis kan bieden voor korte en lange termijn asset planning. Wonderware biedt een systeem platform data alle data kan samenbrengen en een dashboard; MaxGrip brengt de kennis van onderhoudsprocessen en Asset Management in en W+B brengt de proceskennis en data-analyse in. Samen met Rijnland werken we aan een Proof of Concept om alle asset-gerelateerde kennis weer samen te brengen. Graag delen we met jullie onze ontdekkingstocht.


De spreker

Arjen van Bruchem. Arjen is senior consultant Asset Management bij MaxGrip. Hij heeft zowel een technische achtergrond (Industriele Automatisering) als een bedrijfskundige achtergrond (Erasmus RSM). Deze twee kanten komen samen in de rol van Asset Management, waarin het levenscyclus denken en het verbinden van asset-gerelateerde afdelingen centraal staat. Zowel vanuit MaxGrip als vanuit zijn vorige werkgever (RoyalHaskoningDHV) heeft Arjen veel ervaring bij de Nederlandse Drink- en Afvalwaterbedrijven.

Samen met Wonderware en Witteveen+Bos voert hij op dit moment een Proof of Concept project uit bij HH Rijnland, gericht op de implementatie van een systeem voor Asset Health Monitoring.

Technologie van de toekomst, wat levert het op en wat kost het?

XAxis is een Nederlandse fabrikant van o.a. grondwatersensoren en telemetrie-units, die vooral aan ingenieursbureaus en (semi-)overheden worden verkocht, zodat zij daarmee autonome meetnetten kunnen opzetten. Samen met cloud-software die de data doorgeeft en inzicht geeft in de kwaliteit van de infrastructuur en connectiviteit, biedt het bedrijf nu voor het eerst wereldwijd inzetbare technologie aan om meetnetwerken op te zetten.

Moderne technologie geeft inzicht in de conditie van materialen en hun omgeving, maar wat zijn nog meer gevolgen van het inzetten van die technologie?


De spreker

Na jarenlang actief te zijn geweest in de IT als ontwikkelaar, adviseur en trainer, richtte hij in 2015 XAxis op om de technologie van vandaag te verwerken in eenvoudig te gebruiken producten die waterbeheer helpen verbeteren.

Jeffrey Tromp, XAxis Technologies

16:00 - 17:00

Netwerkborrel op de Aqualounge

De stad als zelfstandig ecosysteem

Steden groeien sneller dan dat er voorzien kan worden in de vraag naar veilig en schoon drinkwater. Daarnaast zorgen verstedelijking (of urbanisatie) en de ‘verstening’ van tuinen ervoor dat er meer hemelwater via de riolen moet worden verwerkt dan waarop deze zijn berekend. Kunnen we steden blijven voorzien van voldoende water? Wat zijn de uitdagingen op het gebied van wateropslag, waterhergebruik en het sluiten van waterkringlopen?

Registreren voor de lezingen kan hier.

Let op, als u ook Aqua Nederland Vakbeurs wilt bezoeken registreert u zich dan voor uw beursticket via: www.evenementenhal.nl/aquario-go

10:30 - 12:00

Van 10:30 uur tot 12:00 uur zijn er drie lezingen. Elke lezing duurt 20 minuten. Hieronder staan de onderwerpen. Selecteer het onderwerp voor meer informatie.

De boven en ondergrond verbonden. Naar een robuuste en circulaire watervoorziening

In deze presentatie laten we zien hoe de ondergrond bijdraagt aan het opvangen van pieken, zowel teveel als te weinig water.
Nederland kent primair de focus op water veiligheid, droge voeten houden. Dit heeft ons jarenlang een stabiele en veilige leefomgeving gebracht. Bij de huidige extremen kan dit niet in stand blijven. Slimme oplossingen om overmaat af te vangen en hoog kwalitatief zoetwater te behouden is noodzakelijk.

De presentatie neemt de toehoorder mee langs alternatieven voor wateroverlast in de stad, water als middel tegen hitte stress en hoe stedelijk water past in nieuwe trends zoals Urban Farming.


De spreker

Toon Boonekamp. Werkzaam bij Arcadis sinds september 2016.
Teamleider Watertechnologie en Senioradviseur water, energie en grondstoffen.

Vertegenwoordigd Arcadis in de samenwerking Allied Waters waarin Arcadis samen met KWR technologie en methoden ontwikkeld om circulair waterbeheer mogelijk te maken. Meest bekende ontwikkellijn is COASTAR, waar naast Allied Waters ook Deltares, Provincie Zuid Holland, Drinkwaterbedrijven Dunea en Oase, Waterschappen Delfland en Rijnland en de gemeenten Westland, Den Haag en Rotterdam samenwerken.

 

Van waterzuivering naar energiecentrale en schoon water

In het Deense Aarhus heeft men een energieneutraal stroomgebied gecreëerd voor 200.000 mensen, zonder de toevoeging van externe koolstof aan de afvalwaterinstallatie of andere externe energiebronnen (zon- of windenergie).

Het is een unieke toepassing waarbij de hele waterkringloop alleen energieneutraal is geworden dankzij optimale proceskennis en procesvoering, resulterend in energiebesparing en energie geproduceerd uit huishoudelijk afvalwater. 290 Danfoss frequentieregelaars zijn op alle motoren geïnstalleerd en de sturende kracht achter deze indrukwekkende resultaten. Deze techniek heeft wereldwijde aandacht van o.a. de EU en US.


De spreker

Mads Warming is Global Director, Water & Wastewater bij Danfoss Drives A/S en Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van de Deense Water Technology Association
Mads heeft meer dan 25 jaar ervaring met procesoptimalisatie van watervoorzieningsfaciliteiten, waterdistributie, irrigatie en afvalwaterzuiveringsinstallaties en spreekt regelmatig op grote internationale congressen over hoe de waterindustrie energieneutraal kan worden.

Mads Warming was onder andere Vice President bij Hach Lange/Danather (analytische sensors) en Senior Director voor Danfoss High Pressure Pumps met de focus op de internationale ontzilting industrie.

.

Super local werken aan een gesloten waterkringloop

De huidige waterketen is niet bestand tegen klimaatverandering. Tijd dus voor transities. Het Super Local project heeft als doel op een schaal van 125 sociale huurwoningen in Kerkrade de waterkringloop zo volledig mogelijk te sluiten. Regenwater wordt opgevangen, gebufferd en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwaterstromen worden gescheiden, zwart water wordt vergist tot meststof en het grijze water wordt gezuiverd tot waswater.

Met dit concept wordt er door een integrale samenwerking slim een lokaal systeem met de bestaande centrale infrastructuur gecombineerd. Op deze wijze wordt wateroverlast, de drinkwaterpiek, grondstoffen schaarste en energieverbruik in de waterketen tegelijkertijd aangepakt in deze klimaat adaptieve wijk.


De spreker

Diederik van Duuren is adviseur Strategie & Innovatie bij Waterleiding Maatschappij Limburg. Daarnaast is hij PhD onderzoeker aan het International Centre for Integrated assessment and Sustainable development van de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek richt zich op duurzaamheid transities in de waterketen.

In dit project wordt samengewerkt met woningcorporatie Heemwonen, Waterschapsbedrijf Limburg, Gemeente Kerkrade, KWR en het onderzoek consortium GLOCULL.

12:00 - 13:00

12:00 Netwerklunch op de Aqualounge 12:30 Pitches Innovatiestraat Aqualounge

13:00 - 14:00

Guided Tour: Iedere dag wordt een Guided Tour voor beursbezoekers georganiseerd tussen 13.00 - 14.00 uur. Zo kunt u in korte tijd de exposanten bezoeken die een innovatie op hun stand presenteren. Aanmelden voor de tours kan via het aanmeldformulier bovenaan deze pagina.

14.30 - 16:00

Van 14:30 uur tot 16:00 uur zijn er drie lezingen. Elke lezing duurt 20 minuten. Hieronder staan de onderwerpen. Selecteer het onderwerp voor meer informatie.

Restwater als waterbuffer – toekomstig bestendige watervoorziening voor de glastuinbouw

De zoetwaterbeschikbaarheid in Nederland staat onder druk. Voor moderne glastuinbouw is continue beschikbaarheid van zeer hoogwaardig zoetwater echter een essentiële randvoorwaarde. Voor de tuinders van Agro- en Foodcluster Nieuw Prinsenland in Dinteloord kan regenwater voor 85% de waterbehoefte invullen.

Voor aanvullend water in droge perioden konden gangbare bronnen als oppervlaktewater en grondwater echter niet worden aangesproken. Nieuw Prinsenland besloot daarom de aanvullende watervoorziening compleet anders in te vullen, door hergebruik van restwater vanuit een andere industrie. Er is een uniek collectief watersysteem gerealiseerd, waarbij restwater van de naastgelegen Suiker Unie wordt gezuiverd, ondergronds opgeslagen en via een distributiesysteem wordt geleverd in droge perioden.


De spreker

Klaasjan Raat- 

Klaasjan Raat is onderzoeker en programmamanager bij wateronderzoekinstituut KWR in Nieuwegein. Hij werkt aan ontwikkeling én toepassing van concepten voor duurzame zoetwatervoorziening voor drinkwater, landbouw en industrie. Gebruik van de ondergrond voor wateropslag en waterhergebruik zijn belangrijke thema’s in zijn werk. Klaasjan verzorgt de presentatie mede namens Piet Janmaat van de Coöperatie Glastuinbouw Nieuw Prinsenland.

Aquafarm; van zuiveren naar oogsten

Met Aquafarm zoeken we naar een nieuwe manier van afvalwater zuiveren. Met een geschakelde inzet van flora en fauna wordt het effluent schoner, willen we microverontreinigingen (zoals medicijnresten) verwijderen, broeikasgasemissie reduceren én hoogwaardige stoffen produceren. We volgen de natuur, want die doet dit al. Uitdaging voor Aquafarm om het sneller, compacter en gerichter te doen. Hiermee werken we aan een toekomstbestendige zuivering die bijdraagt aan de circulaire economie.
In deze presentatie vertellen we je meer over onze visie, het concept, waar we nu waar we nu staan met het onderzoek en over de toekomst.


De spreker

Nikki Dijkstra, ecoloog bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Urban Waterbuffer: overschot en tekort in balans

Stedelijke gebieden hebben steeds vaker te maken met wateroverlast door intense neerslag en watertekorten door langere droogte. In het stedelijke gebied is bovengrondse ruimte om water te bergen en te infiltreren schaars. De Urban Waterbuffer is een ruimtelijk inpasbaar concept waarbij regenwater wordt opgevangen en na zuivering in de ondergrond wordt opgeslagen. Dit water kan in droge perioden worden benut voor de groenvoorziening in de stad, voor beregening van sportvelden of irrigatie van blauw/groene daken.

Het concept van de Urban Waterbuffer is toegepast in Rotterdam bij het Sparta Stadion. Hier wordt het regenwater wat valt op het stadion en de omliggende parkeerplaatsen tijdelijk vastgehouden, gezuiverd door een biofilter en opgeslagen in de ondergrond, waarna het gebruikt voor beregening van de (kunst)grasmat van Sparta.


De sprekers

Marcel Paalman werkt bij waterresearch instituut KWR in Nieuwegein. Hij is vooral werkzaam in het veld van de zoetwatervoorziening en waterkwaliteit en ontwikkelt nieuwe concepten die passen in een circulaire watervoorziening.

Wilrik Kok werkt bij Field Factors, in Delft. Field Factors ontwerpt en levert modulaire en ruimtelijk inpasbare waterzuiveringssystemen voor stedelijke wateropgaven.

 

16:00 - 17:00

Netwerkborrel op Aqualounge